Τετάρτη 29, Μάρτιος 2023

Συμπληρώθηκε το ετήσιο όριο για το 2022 κάρπωσης για το τρυγόνι

 Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει ότι:

  • η διατήρηση του τρυγονιού είναι ικανοποιητική στη χώρα μας
  • μία σειρά από μέτρα που έχουν ληφθεί, έχουν οδηγήσει στην αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού του
  • το σύστημα καταγραφής της κυνηγετικής κάρπωσης σε πραγματικό χρόνο μέσω των κινητών τηλεφώνων, είναι αξιόπιστο και ασφαλές για να μπορεί λελογισμένα να συνεχιστεί η θήρα του είδους.

    Συνημμένο αρχείο

Πηγή: Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος

About The Author

Σχετικές αναρτήσεις

Leave a Reply